พามารู้จักกับการชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง (carbonitriding)

การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง (carbonitriding) มีหลักการคล้ายกันกับคาร์บุไรซิ่ง โดยเป็นการนำเอาเหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ มาเพิ่มคาร์บอนที่บริเวณพื้นผิวของโลหะ และเสริมด้วยไนโตรเจนควบคู่กันไปด้วย จากนั้นจะมีการนำเอาเหล็กกล้าไปให้ความร้อนในเตาอบแบบปิด ด้วยอุณหภูมิประมาณ 860-900 องศาเซลเซียส แก๊ส LPG แก๊สพาหะ และแอมโมเนียจะถูกฉีดเข้าไปในเตาเผา

หลังจากนั้นอะตอมคาร์บอนจาก LPG และไนโตรเจนจากแอมโมเนียจะเกิดการแพร่เข้าในผิวเหล็ก เสร็จสิ้นแล้วเหล็กจะถูกลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ 860 องศาเซลเซียส ก่อนนำเหล็กมาชุบในบ่อน้ำมัน เพื่อทำให้เหล็กเกิดการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นโครงสร้างที่แข็งแรง

ทั้งนี้ การเพิ่มไนโตรเจนเข้าไปในเหล็กกล้า จะช่วยทำให้เหล็กมีความสามารถในการชุบแข็งเพิ่มมากขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ใช้เหล็กคาร์บอนต่ำ หรือเหล็กกล้าละมุนเพื่อชุบแข็งในน้ำมันได้ แทนที่จะต้องทำการชุบแข็งลงในน้ำซึ่งเย็นกว่า แต่กลับมีผลทำให้เหล็กเกิดการเสียรูปทรงแต่การชุบเหล็กลงในบ่อน้ำมันนั้นทำให้การเสียรูปอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง (carbonitriding) ข้อแตกต่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการใช้เหล็กกล้าละมุนและเหล็กกล้าเจือต่ำในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักรคือ ค่าความแข็งที่แกน ซึ่งถือได้ว่ามีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน ค่าความแข็งที่ต่างกันนี้ หมายถึง ความสามารถในการรับแรงที่ต่างกันออกไปด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าเหล็กกล้าเหล็กกล้าละมุนจะรับแรงได้น้อยกว่าชิ้นส่วนที่ทำจากเหล็กเจือเสมอไป โดยจะต้องเอาขนาดของชิ้นงานมาพิจารณาควบคู่กันไปด้วย

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ การชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง (carbonitriding) ให้บริการอบชุบทางความร้อนด้วยแก๊ส เป็นการอบชุบทางความร้อนภายใต้บรรยากาศ และอุณหภูมิของแก๊ส ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของโลหะ ปรับปรุงความแข็ง เพิ่มความสามารถในการต้านทานการสึกหรอ และต้านทานความล้า ตลอดจนการปรับปรุงคุณสมบัติความต้านทานแรงดึงของชิ้นงานเหล็ก

 เลือกบริษัทที่เชื่อถือได้ มีประสบการณ์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ควบคุมทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ชิ้นงาน ที่ดี มีประสิทธิภาพ ตอบสนองได้ทุกความต้องการ ให้บริการอบชุบทางความร้อนด้วยแก๊ส ที่ครอบคลุม เช่น บริการคาร์บูไรซิ่ง และอบคลายเครียด ให้บริการเคว้นซิ่งและอบคลายเครียด รวมถึงให้บริการชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง (carbonitriding)

ทั้งหมดนี้ หวังว่าทุกคนคงเข้าใจเกี่ยวกับการชุบผิวแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิง (carbonitriding) มากขึ้น เป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้โลหะมีความแข็งแรง ต้านทานการสึกหรอได้เป็นอย่างดี