หลักการง่ายๆ ในการเลือกซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ความชื้นที่สูง ย่อมส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ทำให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เหล่านั้นเกิดสนิมได้ง่ายและยังลดประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ลงด้วย ทำให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นมีอายุการใช้งานสั้นลงผู้ประกอบการเองก็จะมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น จึงควรติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแต่ก่อนตัดสินใจซื้อและติดตั้งมีหลักการเบื้องต้นง่ายๆ ในการเลือกซื้อมาแนะนำ

เลือกแบรนด์ที่เชื่อถือได้

เลือกซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบรนด์หรือยี่ห้อที่เชื่อถือได้ เป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลหรือทั่วโลกให้การยอมรับ ถูกใช้งานหรือติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลาย ผู้ประกอบการไว้วางใจ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการทำงานและความคุ้มค่าในการใช้งาน

เลือกขนาดของตัวเครื่องที่เหมาะสม

ยิ่งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มีขนาดใหญ่ ก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในปัจจุบันมีขายมากมายหลายรุ่นและขนาดตัวเครื่องไม่เท่ากัน ดังนั้น ก็ต้องเลือกให้เหมาะสม หากห้องที่มีขนาดใหญ่ต้องเลือกเครื่องที่มีขนาดใหญ่ตามไปด้วย

ระบบการทำงาน

ในส่วนของระบบการดำเนินงานของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตัวเครื่องแต่ละเครื่องจะมีระบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน เครื่องบางตัวสามารถควบคุมทางด้านความร้อนได้ บางตัวควบคุมความเย็นได้ บางตัวควบคุมได้ทั้งสองด้านเลยก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นควรต้องศึกษาหรือใส่ใจในส่วนนี้ให้ดี ลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด

ระบบ input

ระบบ input ของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หมายถึงเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าอุณหภูมิของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นและส่งกลับไปที่สวนของตัวควบคุมอุณหภูมิอีกครั้ง โดยเครื่องแต่ละเครื่องจะมีความแม่นยำในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่เท่ากัน หากโรงงานต้องการความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิสูง ก็ต้องพิจารณาเลือกเครื่องที่มีความแม่นยำสูงตามไปด้วย

ระบบ output

ระบบ output ของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแต่ละเครื่องมีระบบ output  ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเครื่องบางตัวอาจมีการติดตั้งเครื่องปรับหรือเครื่องควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเสริมเข้ามาเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้สามารถปรับกระแสไฟฟ้าใหญ่และเครื่องฮิตเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก

แม้เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจะมีความสำคัญอย่างมากและเหมาะที่จะติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องพิจารณาเลือกซื้อให้ดี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งหมดนี้คือแนวทางดีๆ หรือหลักการดีๆ ในการเลือกซื้อที่เราเอามาฝาก หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนเป็นอย่างมาก