วิธีการหาโกดัง หรือ โรงงานให้เช่า เราจะต้องหาอย่างไร

วิธีการหาโกดัง หรือ โรงงานให้เช่า เราจะต้องหาอย่างไร

โดยปกติแล้วสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่นั้น การเลือก และ มองหา โกดัง โรงงาน ให้เช่า นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเกินไป และไม่รู้ว่าจะต้องเลือกอย่างไร จึงทำให้ไม่รู้ว่าในการเลือกมองหา โกดัง และ โรงงานให้เช่านั้นเราจะต้องเลือกอย่างไร  ดังนั้นในบทความนี้เราจมาพูดถึงวิธีการเลือก และ มองหา โกดัง โรงงานให้เช่า กันว่าในการมองหานั้น เราจะต้องเลือกจากการหาอย่างไรบ้าง

ค้นหาความต้องการของการมองหา

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของการมองหาสิ่งที่เราต้องการก่อนว่าเรานั้นจะต้องการพื้นที่แบบไหนในการ ซึ่งจะนำพาเราไปใช้ในการเลือก โดยการเลือกนั้นเราจะสามารถแบ่งพื้นที่ได้เป็น 3 ความต้องการนั้นคือ

  • โกดังสินค้า
  • พื้นที่การผลิต
  • พื้นที่ผสม

โดยเรานั้นจะต้องมองหาความต้องการของการใช้งานก่อนว่าเราจะต้องการใช้งานแบบไหนในการเลือก และมองหา เพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะแบ่งพื้นที่ในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

เริ่มมองมองหาพื้นที่ออนไลน์

เมื่อเรารู้ว่าความต้องการของเรานั้นเป็นแบบไหน แล้ว เราต้องการพื้นที่แบบใดเพื่อให้การใช้งานของเรานั้นเกิดประโยชน์สูงสุด เราจะเริ่มที่จะสามารถรถมองหาพื้นที่นั้น ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที โดยให้เราเริ่มมองหาจาก โกดังให้เช่า ใกล้ฉัน ก่อน และค่อย ๆ ขายายอาณาเขตการค้นหาไปเรื่อย ๆ โดยให้เราหาข้อมูลไว้หลากหลายที่ก่อนนะครับ และหลังจากนั้นค่อยน้ำแต่ละพื้นที่มาเปรียบเทียบกัน และ ค่อยลงไปดูหน้างานจริง ว่าแต่ละพื้นที่นั้นมีสภาพแวดล้อมอย่างไรเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้มากขึ้น

สำรวจหน้างาน เยียมชม และ มองรอบด้านให้ครบ

เมื่อเรานั้นได้พื้นที่ที่เราต้องการแล้ว นั้นให้เรานั้นเริ่มเยียมชมพื้นที่ที่เราต้องการและ List ไว้ได้ทันที โดยให้เรานั้นเริ่มมองหาโรงงาน หรือ โกดังที่ช่วยตอบโจทย์เราหลากหลายปัจจัยด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของมาตรฐานโกดังสินค้า หรือ โรงงาน เดินทางยากหรือไม่ มีการคมนาคมที่ดีหรือไม่ สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ตัวอาคารมีความแข็งแรงหรือไม่ ดังนั้นเราต้องมองจากหลากหลายปัจจัยไว้นะครับเพื่อให้เราได้โรงงาน และ โกดังสนิค้าที่มีคุณภาพ

ทำความเข้าใจสัญญา และ เงื่อนไขในการเช่า

สุดท้ายเมื่อเรานั้นโรงงาน หรือโกดังสินค้าที่เราต้องการไว้แล้วนั้นให้เรานั้นเริ่มมองหาสัญญา และ เงื่อนไขในการเช่าซื้อได้ทันที โดยเรานั้นจะต้องอ่านสัญญานั้นให้ครบถ้วน ครบทุกบรรทัด และ หาจุดบกพร่องของสัญญาที่อาจจะนำมาสู่การเสียผลประโยชน์ของเราได้ หรือ สัญญาตรงไหนที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เราจะต้องทำความเข้าใจสัญญาทั้งหมด และ เงื่อนไขในการเช่าซื้อก่อนนะครับ

เซ็นสัญญา จ่ายมัดจำ

สุดท้ายเมื่อทำความเข้าใจในทุก ๆ เรื่องของสัญญา และ มาตรฐานของโกดังสินค้า หรือ โรงงาน ไว้เรียบร้อยแล้วให้เรานั้นตกลงเซ็นสัญญา พร้อมกับจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้ทันที แต่ว่าจะต้องทำความเข้าใจในสัญญาทั้งหมดให้ดีก่อน เพื่อเข้าใจทิศทางเดียวกัน และ จะได้ไม่มีปัญหา และ ความเข้าใจผิดในภายหลังนะครับ

ดังนั้นจะเห็นว่าการเลือกมองหาพื้นที่ให้เช่านั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย แต่สิ่งที่สำคัญในการเลือก และ มองหานั้นคือในเรื่องของนั้นคือในเรื่องของมาตรฐานโกดังสินค้า และโรงงานนะครับว่ามีมาตรฐานในการเลือกเช่าที่ดี หรือไม่ หรือมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านหรือไม่ รวมทั้งมีการคมนคมที่ดีและมีมาตรฐานที่ขนาดไหน ซึ่งเราควรเลือกโกดังให้เช่า ใกล้ฉัน  ไว้เป้นตัวเลือกแรก ๆ ก่อนจะดีที่สุดหลังจากนั้นค่อย ๆ เริ่มมองหาโกดังที่ใกลตัวจากตัวเองนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.