วิธีการดูแลบ่อดักไขมันในบ้านหรือร้านอาหาร

วิธีการดูแลบ่อดักไขมันในบ้านหรือร้านอาหาร

การดูแลถังดักไขมันในบ้านและร้านอาหาร การทำงานของถังดักไขมันมีหลักการง่ายๆ คือ การใช้วิธีแทนที่ของน้ำ คือ น้ำที่อยู่ในถัง จะถูกแทนที่จากน้ำที่ทยอยไหลเข้าไปและต้อง ให้น้ำในถังมีเวลาพอที่แยกไขมันกับน้ำดี ออกจากกัน จึงจำเป็นต้องมีแผงกั้นตรงกลาง ระหว่างถังเพื่อลดความเร็วของน้ำที่ไหลผ่าน เข้ามา ไม่ให้กระทบกับการแยกตัวของน้ำ กับไขมันให้มากที่สุด ดังนั้นถังดักไขมันยิ่ง ใหญ่ ยิ่งมีประสิทธิภาพมากและถ้าใครไม่สะดวกหรือไม่ว่างในการดูแลบ่อดักน้ำมันด้วยตัวเอง ก็สามารถจ้างบริการล้างบ่อดักไขมันได้

ถังดักไขมันแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอน

1. ตะแกรงดักเศษอาหาร จะช่วยกรองเศษอาหาร และสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นการลด ความสกปรกใน ขั้นแรก
2. ส่วนแยกไขมันของน้ำ น้ำที่ผ่านการกรองเศษอาหารจะไหลผ่านไปอีกช่องหนึ่งของถัง ด้วยการ ออกแบบที่เหมาะสมตามทิศทางการไหลของน้ำจะมีประสิทธิภาพในการแยกและสกัด ไขมันที่ลอยอยู่ เหนือผิวน้ำ
3. ท่ออ่อนระบายไขมัน เมื่อไขมันถูกแยกจากน้ำที่สะสมอยู่ภายในตัวถัง ในระยะเวลา 7-10 วัน ก็ สามารถระบายไขมันออกทางท่ออ่อนลงถุง เพื่อนำไปทิ้งต่อไป น้ำทิ้งจากที่พักอาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ผ่านกระบวนการของถังดักไขมัน จึงเป็นน้ำ ที่ได้มาตรฐาน สามารถระบายลงแหล่งน้ำ สาธารณะได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษแต่อย่างใด
การติดตั้งถังดักไขมัน ควรวางไว้ใกล้กับอ่างล้างจาน และเดินท่อน้ำเสียจากอ่างล้างจาน มาเข้าถังดัก ไขมัน เดินท่อน้ำทิ้งจากถังดักไขมันไปยังรางระบายน้ำสาธารณะ ความลาดเอียงของท่อ เท่ากับ 1:100
การดูแลรักษาถังดักไขมัน ควรนำตะกร้าดักเศษอาหารทิ้งทุกวัน เพื่อไม่ให้เศษอาหาร เกิดการบูดเน่า ควรระบายไขมันที่ลอยอยู่ออกทางท่อระบายไขมัน ทุก 7-10 วัน หรือตักไขมันออก ควรล้างถังดัก ไขมันทุก 4-5 เดือน โดยการถอดวาล์วที่ก้นถังออก

ปัจจุบันในร้านอาหารหรือห้องครัวภายในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป มักพบปัญหาท่อน้ำอุดตันจากไขมันของอาหาร  ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อคุณเลือกใช้ถังดักไขมัน ที่มีระบบการทำงานภายในที่สมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพในการบำบัดที่ดี เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือห้องครัวภายในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปหรือจะ
จ้างบริการล้างบ่อดักไขมันก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.